Giới thiệu chung

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) là đơn vị vận tải biển và quản lý khai thác cảng biển được thành lập tại Việt Nam vào năm 1996. Trong suốt thời gian hoạt động, Vinalines luôn...

Lịch sử hình thành

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) là đơn vị vận tải biển và quản lý khai thác cảng biển được thành lập tại Việt Nam vào năm 1996. Trong suốt gần 20 năm hoạt động, Vinalines...

Sứ mệnh tầm nhìn

Tại Vinalines Container, chúng tôi luôn cố gắng hướng đến sự hài lòng và mối quan hệ hợp tác lâu dài với quý khách hàng. Bí quyết để giữ vị trí hàng đầu của chúng tôi chính là...