Hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK và Kế hoạch số 09-KH/ĐUK ngày 26/9/2016 của Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 230-KH/ĐU về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/4/2007-11/4/2017). Ngoài các nội dung tuyên truyền và các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng và được Thường trực Đảng ủy TCT đồng ý phê duyệt kế hoạch tham gia Hội thao và Hội diễn văn nghệ do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức.

Tham gia Hội thao lần này, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giao cho Đoàn thanh niên Tổng công ty phối hợp với công đoàn các đơn vị tham dự các bộ môn: tennis, cầu lông, bóng bàn, kéo co với lực lượng vận động viên nòng cốt đến từ: Công ty Vận tải Biển Vinalines, Công ty CP TVXD Công trình Hàng hải, Cơ quan Tổng công ty, Công ty TNHH 1TV Vận tải Biển Đông.

Tham gia Hội thao, các hạt nhân nòng cốt đến từ: Cơ quan Tổng công ty và Công ty Vận tải biển Container Vinalines.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ , thể dục thể thao luôn là những hoạt động được Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tổng công ty quan tâm và ủng hộ, thông qua các hoạt động này, các đơn vị trong đảng bộ có cơ hội được giao lưu, nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe, tái tạo sức lao động, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, giao lưu giữa các đơn vị trong Tổng công ty cũng như với các đối tác của Tổng công ty.

Nguồn: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

Free Exclusive Traffic Tips

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *